STARTSIDAN  |  OM NORRKARTOR  |  KARTOR - SÖK & KÖP  |  KARTPRODUKTION  |  INFO FÖR MEDLEMSKLUBBAR   |  LÄNKAR  |  KONTAKTA OSS

OM NORRKARTOR

Historia

NORRKARTOR bildades den 23/2 1982 i en tid då produktionen av tävlingskartor tenderade att avstanna helt.

Framförallt var det produktion av kartor i de mer avlägsna områdena, där det alltid har varit förenat med dålig ekonomi att producera kartor, som var skälet till att denna samarbetsorganisation bildades.

Kartproduktion kostar mycket pengar och tanken är att kommunerna skall gå in och betala de medlemsavgifter som klubbarna årligen betalar. Årsavgiften ligger idag på 35,000:- per klubb.

På senare år har NORRKARTOR prioriterat kartläggning av närområdena, då det visat sig att klubbarna helst arrangerar tävlingar i områden som ligger nära bebyggelsecentra. Kartproduktionen skall ju styras av medlemsklubbarnas önskemål samt av den tävlingsplanering som sker inom Stockholms Orienteringsförbund.

Organisation

Norrkartors högsta beslutande organ är Stämman, där var medlem, dvs betalande medlemsklubb, kan delta med en representant. Norrkartors löpande verksamhet leds av en arbetsgrupp som väljs av stämman för ett år i taget. Den nuvarande sammansättningen av arbetsgruppen finner du under  "Kontakta oss"

SÖK KARTOR
NORRKARTOR har genom åren producerat ett stort antal kartor.

Kartorna är i första hand avsedda för användning i samband med tävlings- och träningsverksamhet inom orienteringsporten, men är även för allmänt brukVåra kartor
Beställ dina kartor här
Revideringsinformation, Teckenförklaring
Information vid köp av kartor

Kartor markerade med violetta utsnitt är i skala 1:10000. Kartor markerade med blå utsnitt är i skala 1:12500. Samtliga kartor har storleken A3(420x297 mm). I beställningsformuläret går det att beställa valfritt antal kartor.

Priset för första exemplaret av respektive karta är
100 kr. Ytterligare exemplar av respektive karta kostar 25 kr/st. Undantaget är Fritidskartan över Norra Järvafältet som kostar 120 kr/st.

Kartorna skickas till angiven leveransadress efter det att Norrkartor erhållit betalning på Plusgiro
985868-9. Faktura erhålls på begäran genom att skicka faktureringsuppgifter till info@norrkartor.se Fakturaavgift om 30 kr tillkommer.

Vid betalningar från utlandet anges:
Bank: Nordea Stockholm Sverige
SWIFT(BIC): NDEASESS
IBAN: SE22 9500 0099 6042 0985 8689

Vid större beställningar, nyttjanderätt av digital kartfil, tillståndsansökan för kopiering eller vid behov av andra kartutsnitt, kontakta Norrkartor för offert

Omaps går det att se utbredningen av våra stora kartbaser samt söka andra kartor för hela landet. Sök på Norrkartor som upphovsrättsinnehavare.

Kontaktperson
Carl Bachman
Illervägen 9A
187 35 TÄBY
Tel:070-543 45 51
E-post: carl.bachman@blixtmail.se