VÄLKOMMEN TILL NORRKARTOR !!!

Vi är en ideell organisation, ägd av lokala orienteringsklubbar, som producerar orienteringskartor i norra Storstockholm.

Vi är en ideell organisation, ägd av lokala orienteringsklubbar, som producerar orienteringskartor i norra Storstockholm.

Norrkartor

Vi förvaltar idag vad som sannolikt är Sveriges och kanske till och med världens största sammanhängande område av orienteringskartor.

En grov beräkning slutar på över 800 km2 av marker som ajourhålls. Detta främst för orienteringssportens tränings- och tävlingsverksamhet, men även för bruk av allmänhet, kommuner och blåljusmyndigheter. I och med att kartorna är digitalt lagrade, kan vi utnyttja vår databas till speciella syften inom och utom orienteringssporten. Till exempel har vi producerat ett flertal kartor kring skolor, med för detta särskilda symboler och skalor.

Vill du veta mer om kartproduktion i allmänhet, Norrkartor i synnerhet, eller de kartor/marker vi hanterar, så se dig omkring på dessa sidor.

OBS! Att köpa kartor via Norrkartor ger ingen automatisk rätt att bedriva organiserade aktiviteter i ett visst område. Norrkartor kan för närvarande i de flesta fall ej serva med kontaktinformation till markägare och jaktlag men kontakta Carl Bachman på carl.bachman@blixtmail.se för information.

* Nyttjanderätten till allt material innehas av Norrkartor.