Om norrkartor

NORRKARTOR bildades den 23/2 1983 i en tid då produktionen av tävlingskartor tenderade att avstanna helt.

Historia

NORRKARTOR bildades den 23/2 1983 i en tid då produktionen av tävlingskartor tenderade att avstanna helt.

Framförallt var det produktion av kartor i de mer avlägsna områdena, där det alltid har varit förenat med dålig ekonomi att producera kartor, som var skälet till att denna samarbetsorganisation bildades.

Kartproduktion kostar mycket pengar och tanken är att kommunerna skall gå in och betala de medlemsavgifter som klubbarna årligen betalar. Årsavgiften ligger idag på 35,000:- per klubb.

På senare år har NORRKARTOR prioriterat kartläggning av närområdena, då det visat sig att klubbarna helst arrangerar tävlingar i områden som ligger nära bebyggelsecentra. Kartproduktionen skall ju styras av medlemsklubbarnas önskemål samt av den tävlingsplanering som sker inom Stockholms Orienteringsförbund.

Organisation

Norrkartors högsta beslutande organ är Stämman, där var medlem, dvs betalande medlemsklubb, kan delta med en representant. Norrkartors löpande verksamhet leds av en arbetsgrupp som väljs av stämman för ett år i taget. Den nuvarande sammansättningen av arbetsgruppen finner du under ”Kontakta oss”