Kartor

NORRKARTOR har genom åren producerat ett stort antal kartor. I första hand kartor avsedda för användning i samband med tävlings- och träningsverksamhet inom orienteringssporten, men även kartor avsedda för allmänt bruk. Norrkartor har ett flertal kartor norr om Stockholm.

SAMRÅD

Innan genomförande av samordnat arrangemang, såväl tävlings- som träningsarrangemang, ska samråd alltid ha genomförts med berörda fastighetsägare och jakträttsinnehavare. Samtidigt ska alltid natur- och miljöintressen beaktas. Samråd ska ske enligt gällande centrala och lokala bestämmelser. Det är alltid arrangören, den arrangerande föreningen, som är ytterst ansvarig för att nödvändiga kontakter har tagits och att överenskommelser har ingåtts innan genomförande av arrangemang.

DIGITALA KARTFILER

Nyttjanderätt av digital kartfil för arrangör av orienteringstävling är möjlig efter speciell överenskommelse med upphovsrättsinnehavaren Norrkartor. Arrangören åtar sig härvid att

  • utse en ansvarig person att ansvara för den digitala kartfilen
  • efter utnyttjandet radera den digitala kartfilen från nyttjat lagringsmedia
  • skriftligen intyga att raderingen utförts

ÖVERSIKT KARTBLAD 

Välj karta i översiktskartan nedan. För att se en större bild över kartan, klicka på länken i respektive kartbeskrivning för att komma till kartbutiken. Där kan du även beställa fysiska exemplar som du får hemskickat med post.